Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítejte na webových stránkách www.EGGOGLOW.CZ, které spravuje firma EGGOGLOW d.o.o. (dále jen: firma). Webové stránky byly vytvořeny za účelem informování širší veřejnosti o firmě a jejích službách. Prosíme vás, abyste jako návštěvník našich webových stránek dodržoval všechny níže uvedené podmínky. Prohlížením nebo používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, že jim rozumíte a že s nimi souhlasíte a plně přijímáte.

Majitel webových stránek se s náležitou péčí pokusí zajistit přesnost a aktuálnost informací na webových stránkách. Zároveň si vyhrazuje právo měnit obsah webových stránek nebo jejich doplňování ukončit kdykoli, bez jakéhokoli předchozího oznámení, a nepřebírá žádnou odpovědnost za opětovné obnovení webových stránek. Majitel webových stránek může také kdykoli a bez jakéhokoli oznámení změnit služby, výrobky, ceny nebo programy popsané na těchto webových stránkách. Před použitím údajů z webových stránek ověřte přesnost informací ve firmě. Použití ochranné známky majitele webových stránek je povoleno pouze po předchozím souhlasu majitele webových stránek. Veškeré texty, fotografie a ostatní obsahy, které jsou na webových stránkách znázorněny, shromáždil a upravil majitel webových stránek a jedná se pouze informativní údaji shromážděné za účelem prezentace služeb firmy EGGOGLOW d.o.o...

INTERNETOVÝ OBCHOD EGGOGLOW.CZ

Všeobecné podmínky internetového obchodu jsou sepsány podle Zákona o ochraně spotřebitele Republiky Slovinsko (ZVPot), Zákona o ochraně osobních údajů Republiky Slovinsko (ZVOP-1), Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákona o elektronických komunikacích Republiky Slovinsko (ZEKom-1) a zohledňují i mezinárodní kodexy elektronického obchodu.

Všeobecné obchodní podmínky stanovují provozování internetového obchodu, práva a povinnosti uživatele a internetového obchodu a upravují obchodní vztah mezi internetovým obchodem a zákazníkem. Zákazníka zavazují všeobecné podmínky, které jsou platné v okamžiku nákupu (odeslání internetové objednávky). Uživatel je při odeslání objednávky vždy obzvlášť pozorný na všeobecné obchodní podmínky a odesláním objednávky potvrdí své seznámení s nimi.

Nákup v internetovém obchodě EGGOGLOW.CZ je možný s registrací. Při registraci návštěvník získá uživatelské jméno, které je shodné s adresou jeho e-mailu a heslo. Registrací se návštěvník stane uživatelem internetového obchodu.

CENY

Veškeré ceny v internetovém obchodě EGGOGLOW.CZ jsou uvedeny v CZK a jsou včetně 22 % DPH. Ceny platí v okamžiku odeslání objednávky a nemají předem stanovenou platnost. Nabídka platí do odvolání. Slevy a akce se zpravidla nesčítají.

I přes mimořádné úsilí zajistit co nejaktuálnější a nejpřesnější informace se může stát, že je informace o ceně chybná. V tom případě nebo v případě, že se cena zboží změní během zpracování objednávky, umožní firma zákazníkovi odstoupení od nákupu.

ZPŮSOB PLATBY

Internetový obchod umožňuje následující způsoby platby:

Platba na dobírku – kupující zaplatí doručovateli v hotovosti, jakmile objednané zboží doručí na adresu kupce.
Kreditní/debetní kartou.
PayPal
POPLATKY a DORUČENÍ ZBOŽÍ

Kupující je kromě kupní ceny za objednané výrobky povinen uhradit i veškeré poplatky za doručování při převzetí zboží s výjimkou objednání jednotlivého zboží, které má u popisu poznámku: »poštovné zahrnuto v ceně« nebo »doprava zdarma«.

K doručení objednávek na území České republiky používáme zásilkovou službu České pošty. Objednané výrobky vám doručí na adresu, kterou jste uvedli jako doručovací adresu a při platbě na dobírku si účtují provizi za platbu složenkou podle ceníku České Pošty (u bezhotovostní platby tento poplatek není). Doručení probíhá většinou dopoledne. V případě, da v době doručení nemůžete zásilku převzít, můžete ji později převzít na nejbližší České Pošty nebo v balíkomatu. V případě zasílání výrobků do zemí Evropské unie je k výpočtu provize použit ceník zásilkové služby, která zásilku převzala. Pro rychlejší doručení nebo doručení mimo Slovinsko je třeba se dohodnout e-mailem.

Poplatek za odeslání objednávky (poštovné) neúčtujeme.

VÝDEJ FAKTUR

Tento internetový obchod je maloobchodním obchodem, se zaměřením na prodeji konečným spotřebitelům (B2C).Umožňujeme tak prodej B2C prostřednictvím našich internetových obchodů a ne nabízíme možnost výdeje faktur právním osobám. V případě, že chcete s naší společností navázat vztah B2B a koupit větší množství zboží (celý karton produktů, v minimální hodnotě 1000 Eur + DPH), kontaktujte prosím náš velkoobchod na e-mailu hi@eggoglow.com.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A POSTUP NÁKUPU

Kupující může požadované zboží objednat e-mailem nebo zakoupením v internetovém obchodě. V případě internetového nákupu se musí návštěvník internetového obchodu registrovat jako uživatel. Po registraci může uživatel zahájit proces objednání. Kupující má před potvrzením objednávky možnost objednávku zkontrolovat a zadat opravu vybraných výrobků a množství vybraných výrobků. Po potvrzení nákupu může kupující opravy objednávky upravit oznámením e-mailem ve firmě EGGOGLOW d.o.o. , avšak pouze do okamžiku, kdy je zboží odesláno.

Postup nákupu:

krok:Kupující se v nabídce internetového obchodu vybere požadované zboží a množství a výběr potvrdí kliknutím na tlačítko »vložit do košíku«. V případě nákupu několika různých výrobků se proces u každého zboží opakuje. Jakmile je výběr zboží ukončen, má kupující k dispozici kontrolu shrnutí objednávky. Po kontrole obsahu objednávky výběr potvrdí kliknutím na tlačítko »ukončit nákup«. Aplikace bude od uživatele požadovat zadání uživatelského jména a hesla nebo registraci. Po provedené registraci je proces nákupu ukončen volbou způsobu dopravy a platby a kliknutím na tlačítko »potvrdit objednávku«.
krok:Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem oznámení, že je objednávka přijata. V tomto kroku má kupující znovu možnost obsah objednávky zkontrolovat. Pro případ chyb při nákupu má kupující k dispozici i možnost zrušení objednávky. Kupující může objednávku zrušit ve lhůtě 2 hodin po odeslání objednávky e-mailem. V případě zrušení e-mailem je ve zprávě potřeba povinně uvést následující údaje: v předmětu zprávy: Zrušení objednávky; a v obsahu zprávy: a) název výrobku b) jméno a příjmení kupujícího a c) adresu kupujícího.
krok:Pokud kupující objednávku nezruší, jde objednávka do dalšího zpracování u prodejce. Prodejce po převzetí ověří dostupnost objednaného zboží a objednávku potvrdí nebo s odůvodněním zamítne. Při potvrzení objednávky prodejce kupujícího e-mailem informuje o předpokládaném termínu doručení. Pokud je zboží skladem, prodejce ve lhůtě 3 pracovních dní zboží vhodně zabalí a balík odešle adresátovi. Společně s objednaným zbožím zasíláme fakturu. Myslíme ekologicky a proto posíláme faktury emailem po potvrzení objednávky.
Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena ve chvíli, kdy kupující objednávku potvrdí (kupující obdrží e-mail o stavu Objednávka potvrzena). Od této chvíle jsou veškeré ceny a další podmínky nákupu fixní a platí jak pro poskytovatele, tak pro kupujícího. Kupní smlouva je v elektronické podobě uložena na serveru firmy.

Registraci může uživatel kdykoliv zrušit. To provede tak, že písemným prohlášením prodejci sdělí zrušení registrace. Před podáním prohlášení o zrušení registrace musí uživatel prodejci uhradit veškeré případné doposud neuhrazené závazky.

Bezpečnostní upozornění k použití všech výrobků.

Před použitím každého výrobku je nutné si přečíst návod k použití. Každý výrobek je potřeba před použitím bezpečným způsobem vyzkoušet. Pokud nejste zcela jisti, jakým způsobem výrobek vyzkoušet nebo nejste přesvědčeni, zda je výrobek bezpečný pro použití a může způsobit materiální škodu nebo újmu na zdraví lidí, vás žádáme, abyste výrobek nepoužívali, informovali o tom prodejce a výrobek mu vrátili. Všechny výrobky používejte dle vlastního posouzení a na vlastní odpovědnost.

Snažíme se o co nejpodrobnější a nejsprávnější popis výrobků a obrázků. I přesto nemůžeme zajistit, že jsou všechny uvedené informace o výrobcích a jejich obrázky zcela přesné. V případě nejasností ověřte přesnost informací u prodejce.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

U smluv uzavřených na dálku nebo uzavřených mimo obchodní prostory má spotřebitel podle ZVPot právo nás do 14 dní informovat, že od smlouvy odstupuje, aniž by musel uvést důvod svého rozhodnutí. Spotřebitel je fyzická osoba, jež nabývá nebo používá zboží a služby pro účely, které se netýkají jeho profesionální nebo podnikatelské činnosti. Možnost odstoupení od smlouvy podle ZVPot tedy NEPLATÍ pro právnické osoby.

Kupující, který od smlouvy nebo objednávky odstoupí, musí zboží vrátit nepoškozené v originálním obalu a v nezměněném množství. V případě, že prodejce zjistí, že je vrácené zboží poškozeno nebo že vrácené množství nesouhlasí, má prodejce právo odstoupení od smlouvy zamítnout a kupující je povinen uhradit i případnou vzniklou škodu.

Právo odstoupit od smlouvy nemáte v následujících případech:

pokud zboží nebo příslušenství není vráceno v originálním nepoškozeném obalu a v nezměněném množství;
pokud přístroj nebo software obsahuje data, fotografie, nastavení uživatele;
pokud je poškozena nebo zlomena bezpečností plomba na zboží;
pokud je poškozen nebo chybí návod a záruční list zboží;
při dodání zboží, které je kvůli své povaze neoddělitelně smícháno s jinými předměty;
při zakoupení baterií, akumulátorových baterií a akumulátorových sad, kabelů, zářivek, komponent, pokud jste otevřeli bezpečnostní plombu nebo v případě, že byl odstraněn originální obal;
při dodání modelů, které jsou částečně nebo zcela složeny spotřebitelem;
při zakoupení výrobků k jednorázovému použití, rezervních a náhradních dílů.
Oznámení o odstoupení můžete předložit firmě s jednoznačným prohlášením, z něhož jasně vyplývá, že od smlouvy odstupujete. Oznámení o odstoupení nám můžete poslat:

písemně na adresu firmy;
v elektronické podobě na hi@eggoglow.com, v tom případě vám přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy neprodleně potvrdíme;
na zadní straně faktury označte, že výrobek vracíte a fakturu spolu s výrobkem vraťte na naši adresu.
Má se za to, že jste prohlášení o odstoupení podali včas, pokud ji pošlete ve lhůtě stanovené k odstoupení od smlouvy. Důkazní břemeno ohledně uplatňování práva na odstoupení z tohoto článku nese spotřebitel.

Formulář pro odstoupením od smlouvy najdete na odkazu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf

Pokud jste zboží už obdrželi a od smlouvy odstoupíte, musíte zboží do 14 dní po oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit na naši adresu. Má se za to, že jste zboží vrátili včas, pokud ho pošlete před uplynutím 14–denní lhůty k vrácení. Výrobky musíte vrátit nepoškozené v nezměněném množství a v originálním, nepoškozeném obalu. Poškozené výrobky, výrobky ve změněném množství a výrobky v neoriginálním nebo poškozeném obalu není možné vrátit. Výrobky vraťte jako balíkovou zásilku, ne jako dopis. K výrobkům, které se vracejí, musí být přiložena kopie faktury, budeme rádi, pokud nám vyplníte také formulář pro vrácení zboží na zadní straně faktury, abychom celý proces realizovali rychleji. V případě odstoupení od smlouvy hradíte pouze náklady vrácení zboží.

Pokud jste objednané zboží již zaplatili, vrátíme vám všechny přijaté platby, které jste provedli z důvodu objednávky obratem, respektive nejpozději do 14 dní po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Pokud jste zboží již obdrželi a od smlouvy odstoupíte, musíte zboží vrátit do 14 dní po oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení přijatých plateb v tomto případě pozdržíme do převzetí vráceného zboží nebo dokud nám nepředložíte doklad, že jste zboží poslali zpět. Přijaté platby vám vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při nákupu, pokud si nepřejete odlišný způsob vrácení. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob vrácení je na váš běžný účet (osobní účet). V případě, že se pro takový způsob vrácení rozhodnete, prosíme, abyste nám sdělili číslo osobního účtu nebo ho vyplnili do formuláře pro vrácení zboží na zadní straně faktury.

Doporučujeme, abyste nás před vrácením informovali po e-mailu, abychom se na nejlepším způsobu vrácení dohodli.

Pokud výrobek správně nefunguje nebo nefunguje podle vašich očekávání, prosíme, abyste nám napsali na email, kde vám naši poradci mohou s potřebným vysvětlením pomoci. Tímto způsobem zabráníte případnému chybnému použití výrobku a poškození samotného výrobku i případnému poškození jiných věcí.

U výrobků, u nichž zjistíme, že byly poškozeny z důvodu nesprávného nebo nevhodného použití, respektive zacházení, které není nezbytné ke zjištění povahy, vlastnosti a fungování zboží, nebudeme moci reklamaci zohlednit. Pokud budete chtít takový výrobek po zamítnutí reklamace znovu převzít, zašleme vám ho a k tomu vyúčtujeme poplatky spojené s doručením takového výrobku, takový výrobek můžete převzít i na naší adrese.

VADNÉ PLNĚNÍ

Prodejce musí kupujícímu předat zboží podle smlouvy a odpovídá za své vadné plnění.

Kdy vadné plnění nastává:

pokud věc nemá vlastnosti, které jsou potřebné k jejímu normálnímu použití nebo provozu;
pokud věc nemá vlastnosti, které jsou potřebné ke speciálnímu použití, k němuž ho kupující kupuje, a které byly prodejci známy, respektive by mu měly být známy;
pokud věc nemá vlastnosti a charakteristiky, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty, respektive předepsány;
pokud prodejce předl věc, která nesouhlasí se vzorkem nebo modelem, ledaže byl vzorek nebo model ukázán pouze z důvodu oznámení.
Způsobilost zboží k normálnímu použití se posuzuje podle obvyklého zboží stejného druhu a s přihlédnutím k jakýmkoli prohlášením prodejce o charakteristikách zboží, které uvedl prodejce nebo výrobce zejména v propagaci, prezentaci výrobku nebo uvedením na zboží samotném. Pro odpovědnost za vadné plnění se používají ustanovení zákona, který upravuje závazkové vztahy.

Jak se vadné plnění uplatňuje?

Kupující může svá práva z titulu vadného plnění uplatňovat, pokud nás o vadě informuje ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Kupující musí v oznámení o vadě vadu přesněji popsat a umožnit nám, abychom věc zkontrolovali. Oznámení o vadě nám může kupující sdělit osobně, přičemž mu musíme vydat potvrzení, nebo ho pošle do prodejny, kde byla věc zakoupena, nebo zástupci prodejce, s nímž uzavřel smlouvu.

Kdy prodejce za vadné plnění neodpovídá?

Prodejce neodpovídá za vadné plnění u zboží, které se objeví po uplynutí dvou let, kdy byla věc předána. Pokud je předmětem smlouvy mezi prodejcem a kupujícím použitá věc, neodpovídáme za vadné plnění u zboží, které se objeví po uplynutí jednoho roku, kdy byla věc předána. Má se za to, že vadné plnění existovala již v době předání, pokud se objeví ve lhůtě šesti měsíců od předání.

ZÁRUKA

V případě, že vaše zboží nefunguje správně, můžete uplatňovat záruku. Na všechny elektronická zařízení v naší nabídce máme záruku 24 měsíců. Záruka běží od data převzetí zboží. Záruku můžete uplatňovat se záručním listem, fakturou a dalšími dokumenty, které jsou uvedeny na faktuře. Máte nepotvrzený záruční list? Bez starosti! V tomto případě podle § 18 Zákona o ochraně spotřebitele Republiky Slovinsko není třeba, aby záruční list prodejce zvlášť potvrdil.

Záruka neplatí v případě:

fyzického poškození;
opotřebení z důvodu použití;
závad, které vzniknou z důvodu chybného, neodpovídajícího a nedbalého používání zboží.
Pokud oprava trvá více než 45 dní, vyměníme vám výrobek za nový, pokud to není možné, vrátíme vám plnou kupní cenu za výrobek.

Ochrana údajů

Vaši osobní údaje budou pečlivě chráněny v souladu s platnými předpisy. Údaje získané při objednání zboží budou použity k zasílání nabídek, faktur a další potřebné obchodní komunikace mezi vámi a prodejcem. Za ochranu osobních údajů je odpovědná i sám uživatel, a to tak, že zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla i odpovídající programovou (antivirovou) ochranu svého počítače.

Přístupnost informací

Poskytovatel se zavazuje, že kupujícímu vždy zajistí následující informace:

identitu firmy (název a sídlo firmy, číslo rejstříku),
kontaktní údaje, které uživateli umožňují rychlou a efektivní komunikaci (e-mail),
podstatné charakteristiky zboží, respektive služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),
konečnou cenu zboží nebo služby včetně daní nebo způsob výpočtu ceny, pokud ji z důvodu povahy zboží nebo služby není možné vypočítat předem,
dostupnost výrobků (každý výrobek nebo služba, která je v nabídce, by měla být přístupná v rozumném termínu),
platební podmínky, podmínky doručení výrobku nebo provedení služby (způsob, místo a termín doručení),
informace o případných dodatečných poplatcích za dopravu, doručení nebo zaslání či upozornění, že takové výdaje mohou vzniknout, pokud je není možné vypočítat předem,
dobu platnosti nabídky,
podmínky, termíny a postupy v případě odstoupení od smlouvy; kromě toho i to, zda a jaké jsou poplatky za vrácení zboží,
vysvětlení postupu při stížnosti včetně veškerých údajů o kontaktní osobě nebo službě pro vztahy se zákazníky,
seznámení s odpovědností za vady věcí,
možnost a podmínky poprodejních služeb a dobrovolné záruky, pokud je to potřebné,
při přípravě webových stránek může dojít k chybám, které nemůžeme ovlivnit a neodpovídáme za ně. V případě velkých odchylek cen nebo technických údajů vás o tom budeme při vaší objednávce informovat.
Mimosoudní řešení sporů a dalších prostředků právní nápravy

Prodejce vyvine maximální úsilí, aby byly případné spory řešeny dohodou, pokud to však nebude možné, bude k řešení těchto sporů příslušný soud v Lublani.

Údaje o zápisu do rejstříku s uvedením rejstříku a čísla vložky

EGGOGLOW d.o.o.
Sídlo: Ob Železnici 23, 2250, Ptuj, Slovinsko
IČO: 8797790000
DIČ: SI77064747
SKD: G47.910 – Maloobchodní prodej prostřednictvím zásilkového prodeje nebo internetu

Platforma pro řešení sporů

Od 15. února 2016 Evropská komise připravuje platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak mají možnost řešit spory v souvislosti se svojí internetovou objednávkou bez zapojení soudu. Platforma pro řešení sporů ke k dispozici na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Více informací o platformě pro řešení sporů ke k dispozici na webových stránkách http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm.

Firma EGGOGLOW d.o.o. v souladu s právními normami neuznává žádný subjekt mimosoudního urovnání spotřebitelských sporů než subjekt příslušný pro urovnání spotřebitelského sporu, který může uživatel zahájit podle Zákona o mimosoudním urovnávání spotřebitelských sporů Republiky Slovinsko.

KOMUNIKACE

EGGOGLOW d.o.o. bude uživatele kontaktovat přes komunikační prostředky na dálko pouze, pokud se tomu uživatel výslovně nebrání. Reklamní elektronické a/nebo SMS zprávy budou obsahovat následující obsah:

budou jasně a jednoznačně označena jako reklamní sdělení,
odesilatel bude zcela evidentní,
různé akce, propagace a další marketingové techniky, budou jako takové označeny.
Rovněž budou jasně stanoveny podmínky účasti:

bude jasně představen způsob odhlášení ze zasílání reklamních sdělení,
přání uživatele, že si nepřeje zasílat reklamní sdělení, bude EGGOGLOW d.o.o. výslovně respektovat.
NÁZORY/KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ

Názory, respektive komentáře uživatelů a recenze výrobků, které zákazníci napíší, jsou součástí funkce obchodu, které jsou určeny společenství uživatelů. Poskytovatel umožňuje napsat názor kterémukoli registrovanému uživateli obchodu a před finálním zveřejněním je poskytovatel zkontroluje. Poskytovatel nezveřejní názory nebo příspěvky, které jsou jakkoli urážlivé, obscénní nebo dle mínění poskytovatele neposkytují přínos jiným uživatelům a návštěvníkům.

Odesláním názoru nebo komentáře uživatel výslovně souhlasí s podmínkami použití a povoluje poskytovateli zveřejnění části nebo celého textu ve všech elektronických a dalších médiích. Poskytovatel má právo obsah používat časově neomezeně a k jakémukoli účelu, který je v obchodním zájmu poskytovatele, včetně zveřejnění v reklamách nebo v jiných marketingových komunikacích. Autor názoru zároveň prohlašuje a zaručuje, že je držitelem majetkových a autorských práv k napsaným názorům a komentářům a že tato práva bez časového omezení přenáší na firmu EGGOGLOW d.o.o.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma EGGOGLOW d.o.o. vaše soukromí respektuje a chrání. Níže si přečtěte, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zpracování údajů, které nám poskytují nebo shromažďují naše digitální platformy, které návštěvníkům umožňují přístup k našim webovým stránkám a použití našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou shodné s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a také s místními právními předpisy.

Právní základ pro zpracování údajů

Když zpracováváme osobní údaje v souvislosti se smlouvou nebo případnou smlouvou s vámi, je právním základem pro zpracování to, že jsou osobní údaje potřebné k plnění obchodní smlouvy s vámi nebo před uzavřením smlouvy. Pokud je právním základem ke zpracování údajů váš souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, to však nemá vliv na zákonnost zpracování firmou EGGOGLOW po období, než souhlas odvoláte. Pokud osobní údaje poskytneme orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním orgánům, vaše osobní údaje sdílíme, protože máme právní povinnost tak učinit.

Důvod a účel shromažďování osobních údajů firmou EGGOGLOW d.o.o.

Zde jsou popsány hlavní kategorie údajů, které firma EGGOGLOW d.o.o. shromažďuje, a hlavní účel shromažďování údajů:

Jako součást obecných obchodních procesů firmy EGGOGLOW d.o.o.
Shromažďujeme osobní údaje o návštěvnících webových stránek, zákaznících, dodavatelích (včetně třetích stran jako poskytovateli služeb). Údaje mohou zahrnovat jména jednotlivců, kontaktní údaje a další údaje potřebné k obchodování s vámi nebo s vaší organizací.

Jako pomoc při vaší poptávce
Můžete se rozhodnout, že souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů včetně svého jména, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, když se na nás obrátíte e-mailem nebo poštou, použitím našich digitálních platforem nebo jiných komunikačních kanálů. Tyto osobní údaje nám umožňují reagovat na vaše požadavky na informace, připravit odpovídající kroky a nabídku pro zakoupení výrobků, reagovat v případě požadavků v rámci záruky nebo jiných požadavků.

Zákazníci a potenciální zákazníci
Osobní informace zákazníků a potenciálních zákazníků včetně jmen, kontaktních údajů, údajů o platebních návycích a kreditních kartách, úvěrových a dalších informacích shromažďujeme, protože je k obchodování s jednotlivci nebo organizacemi potřebujeme. Údaje můžeme poskytnout logistickým partnerům, aby se mohli o objednávku postarat včetně realizace doručení výrobků. Automatické shromažďování údajů na digitálních nástrojích nám umožňuje péči o bezpečnost uživatelů našich webových stránek.

Rozvoj obchodní činnosti
Osobní údaje, které nám sdělíte nebo jsou shromážděny automaticky na našich digitálních nástrojích, budou použity pro naši lepší povědomí o uživatelích našich výrobků a řešení a budou základem pro relevantní sdělení a nabídky u příležitosti kontaktu s námi. Osobní údaje budou použity ke zlepšení výrobků, procesů, webových stránek.

Obchodní komunikace
S vaším svolením, pokud je požadováno, můžeme vaše osobní údaje použít, abychom vás informovali o obchodní činnosti, výrobcích a službách firmy EGGOGLOW d.o.o. Pokud si nepřejete, aby firma EGGOGLOW d.o.o. vaše osobní údaje tímto způsobem používala, nebo pokud si nepřejete zasílání dalších informací, můžete se ze zasílání novinek kdykoliv odhlásit. Na konci nejrůznějších komunikačních kanálů najdete odkaz k odhlášení nebo nás pro odhlášení kontaktujte e-mailem nebo poštou. Vaše údaje z našich systémů vymažeme ve lhůtě dvou měsíců po přijatém odhlášení, ledaže vaše údaje uchováváme a zpracováváme na jiném právním základu, než je vaše svolení.

Ankety pro návštěvníky a zákazníky
Osobní údaje návštěvníků našich stránek můžeme shromažďovat jako součást anket o službách a výrobcích firmy EGGOGLOW d.o.o.

Zohlednění preferencí návštěvníků a zákazníků
Osobní údaje návštěvníků našich stránek a zákazníků shromažďujeme k zajišťování určitých výrobků a k respektování zájmů zákazníků.

Dodržování právních předpisů
Osobní údaje můžeme shromažďovat, jak to požadují nebo povolují právní předpisy. Osobní a neosobní údaje, které shromažďujeme, jsou považovány za důvěrné a neprodáme je nebo neposkytneme třetím stranám kromě výjimek uvedených v tomto prohlášení.

Jak vaše údaje shromažďujeme

Údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme, když nás kontaktujete kvůli výrobků, službám nebo informacím, přihlásíte se na našich webových stránkách, účastníte se veřejných fór nebo jiných aktivit na našich digitálních nástrojích, reagujete na ankety pro zákazníky nebo s námi jiným způsobem komunikujete. Údaje shromažďujeme pomocí různých technologií jako například s »cookies«, odkaz na politiku použití cookies.

Vaše osobní údaje neposkytneme druhým stranám, s výjimkou následujících případů:

Kdy spřízněné firmy nebo třetí strany vykonávají služby naším jménem, například odpovídají na vaše požadavky nebo doručují balíky a služby pro klienty a podobně. Tyto firmy mají zákaz používat vaše osobní údaje k jiným účelům než k těm, jaké jsme od nich požadovali my nebo do nich vyžadují právní předpisy.
Kdy osobní údaje sdílíme ve firmě nebo s třetími stranami, abychom zajistili bezpečnost a ochranu našich stránek, chránili svá práva a majetek v souladu s právními postupy nebo v jiných případech, pokud v dobré víře věříme, že zpřístupnění vyžadují právní předpisy.
Vaše kontrola a vaše rozhodnutí

Umožňujeme vám určitou kontrolu a rozhodnutí v souvislosti s naším shromažďováním, použitím a sdílením vašich údajů. Podle místních právních předpisů může kontrola a rozhodování z vaší strany zahrnovat následující body:

Můžete změnit své rozhodnutí ohledně předplatného, zasílání novinek a oznámení.
Můžete se rozhodnout, zda od nás chcete přijímat obchodní sdělení o výrobcích a službách, o nichž se domníváme, že by vás mohli zajímat.
Můžete se rozhodnout, zda chcete oznámení z titulu cílené reklamy reklamních sítí, poskytovatelů výměny informací a průzkumu trhu a jiných služeb zasílat.
Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme, abyste nepřesné nebo neúplné údaje opravili, a za určitých okolností můžete požadovat, abychom údaje, které o vás uchováváme, ze svých evidencí vymazali (práva fyzických osob).
Vaši kontrolu a rozhodnutí můžete uplatňovat nebo požadovat přístup ke svým osobním údajům tak, že nás kontaktujete písemně a postupujete podle obdržených pokynů. Žádáme, abyste zohlednili skutečnost, že vám možná nebudeme moci zajistit určité výrobky nebo služby, pokud nám vaše osobní údaje nepovolíte shromažďovat, některé naše služby také možná nebudou moci přihlédnout k vašim zájmům a preferencím. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně přesně určených osobních údajů o vás, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte firmu EGGOGLOW d.o.o. písemně. Na vaši žádost odpovíme ve lhůtě jednoho měsíce s možností prodloužení lhůty o další měsíc. V případě prodloužení vás o tom budeme informovat během měsíce po obdržení vaší žádosti.

Bezpečnost, integrita a uchovávání údajů

Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich údajů pro nás mají mimořádný význam. Naše skupina provádí technická, administrativní a fyzická opatření na ochranu údajů proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití a změnou. Pravidelně kontrolujeme své bezpečnostní procesy, abychom zvážili odpovídající nejnovější technologie a metody. Prosíme, abyste zohlednili, že i přes naše nejvyšší úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá a taková, aby je bylo nemožné obejít. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nezbytné k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochran osobních údajů, ledaže je delší období uchovávání potřebné nebo ho povolují právní předpisy. Informaci budeme pravidelně aktualizovat, abychom ji uchovali aktualizovanou.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení můžeme příležitostně změnit tak, abychom ho přizpůsobili nejnovějším technologiím, postupům uplatňovaným v jednotlivých odvětvích, požadavkům právních předpisů nebo jiným účelům. Na našich digitálních platformách bude zveřejněna platná verze prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně sledovali, a pokud tak vyžadují platné právní předpisy, získáme před změnami váš souhlas s nimi.

Poznámky a dotazy

Pokud máte připomínku nebo dotaz ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte firmu EGGOGLOW d.o.o. písemně. Pokud nejste spokojeni se způsobem nakládání s vašimi osobními údaji, můžete podat stížnost. Použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto prohlášení. V případě podané stížnosti musíte firmě EGGOGLOW d.o.o. poskytnout vaše kontaktní údaje. Vaší stížností se budeme zabývat a odpovíme na ni do 30 dní. Pokud se domníváte, že firma EGGOGLOW d.o.o. stížnost nevyřešila odpovídajícím způsobem, můžete podat stížnost k Informačnímu komisaři – Informacijski pooblaščenec.

Ochrana soukromí a cookies

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, které věnujeme mimořádnou péči a pozornost. Zajistíme, aby byly všechny požadavky nejen splněny, ale pokud to půjde je i překročíme, jelikož si uvědomujeme citlivou povahu této oblasti.

Provozovatel internetového obchodu WWW.EGGOGLOW.CZ EGGOGLOW d.o.o. je podle Zákona o ochraně osobních údajů Republiky Slovinsko (ZVOP-1) zavázán k ochraně osobních údajů svých uživatelů.

WWW.EGGOGLOW.CZ pro potřeby obchodní činnosti shromažďuje následující údaje o uživateli:

jméno a příjmení;
doručovací adresy;
název firmy, resp. název právnické osoby (pokud je uživatelem právnická osoba);
DIČ právnické osoby (pokud je uživatelem právnická osoba);
e-mailovou adresu (uživatelské jméno);
heslo v zašifrované podobě;
kontaktní telefonní číslo;
země pobytu;
další údaje, které uživatel do formulářů v internetovém obchodě dobrovolně zadá;
další údaje, které uživatel ve svém profilu dobrovolně přidá.
Za správnost, úplnost a aktuálnost údajů, které uživatelé zadají, není prodejce odpovědný. Pro potřeby zajištění bezpečnosti se shromažďují i IP adresy, z nichž uživatelé webové stránky navštěvují. každému uživateli je na začátku návštěvy přidělen cookies relace k identifikaci a sledování nákupního košíku. WWW.EGGOGLOW.CZ může na váš počítač mimo jiné uložit i jiné cookies, jako jsou: identifikační číslo uživatele v šifrovaném formátu (k identifikaci uživatele při příští návštěvě), hodnocení výrobků (abyste věděli, které výrobky jste již hodnotili) a cookies systému Google Analytics (analýza návštěv webových stránek).

Veškeré uvedené údaje s výjimkou cookies se na serveru WWW.EGGOGLOW.CZ trvale ukládají. Cookies relace se do paměti serveru ukládají pouze po dobu trvání návštěvy a jsou vymazány po hodině nečinnosti, trvalé cookies jsou uloženy v počítači návštěvníka.

Provádění politiky ochrany osobních údajů

Firma EGGOGLOW d.o.o. přijala Zásady ochrany osobních údajů. Všichni zaměstnanci firmy, kteří jakýmkoli způsobem přicházejí do styku s osobními údaji, jsou s obsahem Zásad ochrany osobních údajů seznámeni.

Právo na informace

Máte právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, s nimiž disponujeme, jakož i právo na přístup, opravu nebo výmaz těchto údajů. V případě, že máte otázky ohledně výmazu nebo použití vašich údajů, sdělte nám to na e-mail hi@eggoglow.com nebo nám žádost pošlete poštou na adresu firmy EGGOGLOW d.o.o.

Oznámení o stavu objednávky: vyhrazujeme si právo informovat vás o stavu vaší objednávky na zadané telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. V případě, že objednávku nepřevezmete více než 5 dní, vyhrazujeme si právo kontaktovat vás telefonicky nebo emailem jako upomínku pro převzetí zboží.

Oznámení po převzaté objednávce: vaše uživatelská zkušenost je pro nás důležitá, proto vás po obdržení objednávky může telefonicky, nebo emailem kontaktovat náš referent, aby ověřil, zda jste byli s nákupem a výrobkem spokojeni. Pokud si budete přát, seznámí vás náš referent i s dalšími výhodami, které můžete získat nebo využít při opětovném nákupu v internetovém obchodě. V tomto případě budete na vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu pravidelně dostávat elektronické a SMS zprávy o akcích firmy. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že nám to sdělíte na naši e-mailovou adresu hi@eggoglow.com nebo tak, že se z odběru novinek odhlásíte kliknutím na odkaz »odhlásit«. V rámci naší činnosti si také vyhrazujeme právo dotázat se vás na četnost návštěv našich webových stránek. Váš názor použijeme ke zlepšení webových stránek a uživatelské zkušenosti. V případě vyplňování reklamních formulářů (slevových poukázek) na sociálních sítích budete na vaši e-mailovou adresu odstávat zprávy, jimiž vás budeme pravidelně informovat o možnostech využití reklamních poukázek. I od odběru těchto oznámení se můžete odhlásit stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Právo požadovat od firmy EGGOGLOW d.o.o. jako správce osobních údajů kdykoliv přístup k osobním údajům a následující informace:

účel zpracování,
druhy osobních údajů, uživatelů nebo kategorie uživatelů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména uživatelů v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů,
jednu (zdarma) kopii osobních údajů ve formátu, který sám určím (pokud je žádost podána elektronickým komunikačním prostředkem a nepožaduji jinak, bude kopie zajištěna v elektronické podobě). Za další kopie, které požaduji, může správce účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k nákladům.
opravu nepřesných osobních údajů.
Právo požadovat od firmy EGGOGLOW d.o.o. jako správce osobních údajů kdykoliv omezení zpracování osobních údajů, pokud:

popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit,
zpracování je protiprávní a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití,
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
výmaz všech osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li splněny podmínky z článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a zejména v případě, kdy tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám,
výpis osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil,
ukončení použití osobních údajů k účelům přímého marketingu, což zahrnuje i profilování,
nechci nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro mě má právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká, jsou-li splněny podmínky z článku 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
právo podat proti správci stížnost u informačního komisaře domnívám-li se, že zpracování mých osobních údajů porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Postup při uplatnění práv

Jsem obeznámen, že mohu veškeré výše uvedené požadavky týkající se práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů adresovat v písemné formě správci, a to na e-mailovou adresu hi@eggoglow.com.

Jsem obeznámen, že správce ode mne může pro potřeby spolehlivé identifikace v případě výkonu práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů požadovat doplňující údaje, a jednání může zamítnout pouze v případě, kdy prokáže, že mě nemůže spolehlivě identifikovat.

O cookies

Co jsou cookies a k čemu jsou potřebné?

Soubor cookies je krátký textový soubor, který internetová stránka při vaší návštěvě zašle do prohlížeče. Tímto způsobem vás webová stránka identifikuje, pamatuje si informace o vaší návštěvě a poskytnete vám příjemnější a jednodušší online služby. Použitím souborů cookies přizpůsobujeme obsah na našich webových stránkách, zapamatujeme si vaše preference a zaznamenáváme návštěvu našeho internetového obchodu. Prohlížení našeho internetového obchodu je s cookies pohodlnější, rychlejší a především efektivnější.

Zakázání cookies

Vy rozhodnete, zda ve vašem zařízení ukládání souborů cookies povolíte. Nastavení cookies můžete spravovat a upravovat ve svém webovém prohlížeči.

Pro informace o nastavení souborů cookies zvolte webový prohlížeč, který používáte.

Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 in 8
Safari
Pokud změníte nebo vymažete soubor prohlížeče s cookies, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, budete muset cookies pravděpodobně znovu zakázat. Postup při správě a mazání souborů cookies se liší podle prohlížeče. Pokud potřebujete pomoc, můžete nahlédnout do nápovědy prohlížeče pro uživatele. Sledování Google Analytics můžete zakázat i na tomto odkazu https://marketingplatform.google.com/about/.