Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana údajů

 

Vaši osobní údaje budou pečlivě chráněny v souladu s platnými předpisy. Údaje získané při objednání zboží budou použity k zasílání nabídek, faktur a další potřebné obchodní komunikace mezi vámi a prodejcem. Za ochranu osobních údajů je odpovědná i sám uživatel, a to tak, že zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla i odpovídající programovou (antivirovou) ochranu svého počítače.

 

Přístupnost informací

 

Poskytovatel se zavazuje, že kupujícímu vždy zajistí následující informace:

 

identitu firmy (název a sídlo firmy, číslo rejstříku),

kontaktní údaje, které uživateli umožňují rychlou a efektivní komunikaci (e-mail),

podstatné charakteristiky zboží, respektive služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),

konečnou cenu zboží nebo služby včetně daní nebo způsob výpočtu ceny, pokud ji z důvodu povahy zboží nebo služby není možné vypočítat předem,

dostupnost výrobků (každý výrobek nebo služba, která je v nabídce, by měla být přístupná v rozumném termínu),

platební podmínky, podmínky doručení výrobku nebo provedení služby (způsob, místo a termín doručení),

informace o případných dodatečných poplatcích za dopravu, doručení nebo zaslání či upozornění, že takové výdaje mohou vzniknout, pokud je není možné vypočítat předem,

dobu platnosti nabídky,

podmínky, termíny a postupy v případě odstoupení od smlouvy; kromě toho i to, zda a jaké jsou poplatky za vrácení zboží,

vysvětlení postupu při stížnosti včetně veškerých údajů o kontaktní osobě nebo službě pro vztahy se zákazníky,

seznámení s odpovědností za vady věcí,

možnost a podmínky poprodejních služeb a dobrovolné záruky, pokud je to potřebné,

při přípravě webových stránek může dojít k chybám, které nemůžeme ovlivnit a neodpovídáme za ně. V případě velkých odchylek cen nebo technických údajů vás o tom budeme při vaší objednávce informovat.

Mimosoudní řešení sporů a dalších prostředků právní nápravy

 

Prodejce vyvine maximální úsilí, aby byly případné spory řešeny dohodou, pokud to však nebude možné, bude k řešení těchto sporů příslušný soud v Lublani.

 

Údaje o zápisu do rejstříku s uvedením rejstříku a čísla vložky

 

EGGOGLOW d.o.o.

Sídlo: Ob Železnici 23, 2250, Ptuj, Slovinsko

IČO: 8797790000

DIČ: SI77064747

SKD: G47.910 – Maloobchodní prodej prostřednictvím zásilkového prodeje nebo internetu

 

Platforma pro řešení sporů

 

Od 15. února 2016 Evropská komise připravuje platformu pro mimosoudní řešení sporů. Spotřebitelé tak mají možnost řešit spory v souvislosti se svojí internetovou objednávkou bez zapojení soudu. Platforma pro řešení sporů ke k dispozici na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Více informací o platformě pro řešení sporů ke k dispozici na webových stránkách http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm.

 

Firma EGGOGLOW d.o.o. v souladu s právními normami neuznává žádný subjekt mimosoudního urovnání spotřebitelských sporů než subjekt příslušný pro urovnání spotřebitelského sporu, který může uživatel zahájit podle Zákona o mimosoudním urovnávání spotřebitelských sporů Republiky Slovinsko.

 

KOMUNIKACE

 

EGGOGLOW d.o.o. bude uživatele kontaktovat přes komunikační prostředky na dálko pouze, pokud se tomu uživatel výslovně nebrání. Reklamní elektronické a/nebo SMS zprávy budou obsahovat následující obsah:

 

budou jasně a jednoznačně označena jako reklamní sdělení,

odesilatel bude zcela evidentní,

různé akce, propagace a další marketingové techniky, budou jako takové označeny.

Rovněž budou jasně stanoveny podmínky účasti:

 

bude jasně představen způsob odhlášení ze zasílání reklamních sdělení,

přání uživatele, že si nepřeje zasílat reklamní sdělení, bude EGGOGLOW d.o.o. výslovně respektovat.

NÁZORY/KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ

 

Názory, respektive komentáře uživatelů a recenze výrobků, které zákazníci napíší, jsou součástí funkce obchodu, které jsou určeny společenství uživatelů. Poskytovatel umožňuje napsat názor kterémukoli registrovanému uživateli obchodu a před finálním zveřejněním je poskytovatel zkontroluje. Poskytovatel nezveřejní názory nebo příspěvky, které jsou jakkoli urážlivé, obscénní nebo dle mínění poskytovatele neposkytují přínos jiným uživatelům a návštěvníkům.

 

Odesláním názoru nebo komentáře uživatel výslovně souhlasí s podmínkami použití a povoluje poskytovateli zveřejnění části nebo celého textu ve všech elektronických a dalších médiích. Poskytovatel má právo obsah používat časově neomezeně a k jakémukoli účelu, který je v obchodním zájmu poskytovatele, včetně zveřejnění v reklamách nebo v jiných marketingových komunikacích. Autor názoru zároveň prohlašuje a zaručuje, že je držitelem majetkových a autorských práv k napsaným názorům a komentářům a že tato práva bez časového omezení přenáší na firmu EGGOGLOW d.o.o.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Firma EGGOGLOW d.o.o. vaše soukromí respektuje a chrání. Níže si přečtěte, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje zpracování údajů, které nám poskytují nebo shromažďují naše digitální platformy, které návštěvníkům umožňují přístup k našim webovým stránkám a použití našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou shodné s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a také s místními právními předpisy.

 

Právní základ pro zpracování údajů

 

Když zpracováváme osobní údaje v souvislosti se smlouvou nebo případnou smlouvou s vámi, je právním základem pro zpracování to, že jsou osobní údaje potřebné k plnění obchodní smlouvy s vámi nebo před uzavřením smlouvy. Pokud je právním základem ke zpracování údajů váš souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, to však nemá vliv na zákonnost zpracování firmou EGGOGLOW po období, než souhlas odvoláte. Pokud osobní údaje poskytneme orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním orgánům, vaše osobní údaje sdílíme, protože máme právní povinnost tak učinit.

 

Důvod a účel shromažďování osobních údajů firmou EGGOGLOW d.o.o.

 

Zde jsou popsány hlavní kategorie údajů, které firma EGGOGLOW d.o.o. shromažďuje, a hlavní účel shromažďování údajů:

 

Jako součást obecných obchodních procesů firmy EGGOGLOW d.o.o.

Shromažďujeme osobní údaje o návštěvnících webových stránek, zákaznících, dodavatelích (včetně třetích stran jako poskytovateli služeb). Údaje mohou zahrnovat jména jednotlivců, kontaktní údaje a další údaje potřebné k obchodování s vámi nebo s vaší organizací.

 

Jako pomoc při vaší poptávce

Můžete se rozhodnout, že souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů včetně svého jména, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, když se na nás obrátíte e-mailem nebo poštou, použitím našich digitálních platforem nebo jiných komunikačních kanálů. Tyto osobní údaje nám umožňují reagovat na vaše požadavky na informace, připravit odpovídající kroky a nabídku pro zakoupení výrobků, reagovat v případě požadavků v rámci záruky nebo jiných požadavků.

 

Zákazníci a potenciální zákazníci

Osobní informace zákazníků a potenciálních zákazníků včetně jmen, kontaktních údajů, údajů o platebních návycích a kreditních kartách, úvěrových a dalších informacích shromažďujeme, protože je k obchodování s jednotlivci nebo organizacemi potřebujeme. Údaje můžeme poskytnout logistickým partnerům, aby se mohli o objednávku postarat včetně realizace doručení výrobků. Automatické shromažďování údajů na digitálních nástrojích nám umožňuje péči o bezpečnost uživatelů našich webových stránek.

 

Rozvoj obchodní činnosti

Osobní údaje, které nám sdělíte nebo jsou shromážděny automaticky na našich digitálních nástrojích, budou použity pro naši lepší povědomí o uživatelích našich výrobků a řešení a budou základem pro relevantní sdělení a nabídky u příležitosti kontaktu s námi. Osobní údaje budou použity ke zlepšení výrobků, procesů, webových stránek.

 

Obchodní komunikace

S vaším svolením, pokud je požadováno, můžeme vaše osobní údaje použít, abychom vás informovali o obchodní činnosti, výrobcích a službách firmy EGGOGLOW d.o.o. Pokud si nepřejete, aby firma EGGOGLOW d.o.o. vaše osobní údaje tímto způsobem používala, nebo pokud si nepřejete zasílání dalších informací, můžete se ze zasílání novinek kdykoliv odhlásit. Na konci nejrůznějších komunikačních kanálů najdete odkaz k odhlášení nebo nás pro odhlášení kontaktujte e-mailem nebo poštou. Vaše údaje z našich systémů vymažeme ve lhůtě dvou měsíců po přijatém odhlášení, ledaže vaše údaje uchováváme a zpracováváme na jiném právním základu, než je vaše svolení.

 

Ankety pro návštěvníky a zákazníky

Osobní údaje návštěvníků našich stránek můžeme shromažďovat jako součást anket o službách a výrobcích firmy EGGOGLOW d.o.o.

 

Zohlednění preferencí návštěvníků a zákazníků

Osobní údaje návštěvníků našich stránek a zákazníků shromažďujeme k zajišťování určitých výrobků a k respektování zájmů zákazníků.

 

Dodržování právních předpisů

Osobní údaje můžeme shromažďovat, jak to požadují nebo povolují právní předpisy. Osobní a neosobní údaje, které shromažďujeme, jsou považovány za důvěrné a neprodáme je nebo neposkytneme třetím stranám kromě výjimek uvedených v tomto prohlášení.

 

Jak vaše údaje shromažďujeme

 

Údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme, když nás kontaktujete kvůli výrobků, službám nebo informacím, přihlásíte se na našich webových stránkách, účastníte se veřejných fór nebo jiných aktivit na našich digitálních nástrojích, reagujete na ankety pro zákazníky nebo s námi jiným způsobem komunikujete. Údaje shromažďujeme pomocí různých technologií jako například s »cookies«, odkaz na politiku použití cookies.

 

Vaše osobní údaje neposkytneme druhým stranám, s výjimkou následujících případů:

 

Kdy spřízněné firmy nebo třetí strany vykonávají služby naším jménem, například odpovídají na vaše požadavky nebo doručují balíky a služby pro klienty a podobně. Tyto firmy mají zákaz používat vaše osobní údaje k jiným účelům než k těm, jaké jsme od nich požadovali my nebo do nich vyžadují právní předpisy.

Kdy osobní údaje sdílíme ve firmě nebo s třetími stranami, abychom zajistili bezpečnost a ochranu našich stránek, chránili svá práva a majetek v souladu s právními postupy nebo v jiných případech, pokud v dobré víře věříme, že zpřístupnění vyžadují právní předpisy.

Vaše kontrola a vaše rozhodnutí

 

Umožňujeme vám určitou kontrolu a rozhodnutí v souvislosti s naším shromažďováním, použitím a sdílením vašich údajů. Podle místních právních předpisů může kontrola a rozhodování z vaší strany zahrnovat následující body:

 

Můžete změnit své rozhodnutí ohledně předplatného, zasílání novinek a oznámení.

Můžete se rozhodnout, zda od nás chcete přijímat obchodní sdělení o výrobcích a službách, o nichž se domníváme, že by vás mohli zajímat.

Můžete se rozhodnout, zda chcete oznámení z titulu cílené reklamy reklamních sítí, poskytovatelů výměny informací a průzkumu trhu a jiných služeb zasílat.

Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme, abyste nepřesné nebo neúplné údaje opravili, a za určitých okolností můžete požadovat, abychom údaje, které o vás uchováváme, ze svých evidencí vymazali (práva fyzických osob).

Vaši kontrolu a rozhodnutí můžete uplatňovat nebo požadovat přístup ke svým osobním údajům tak, že nás kontaktujete písemně a postupujete podle obdržených pokynů. Žádáme, abyste zohlednili skutečnost, že vám možná nebudeme moci zajistit určité výrobky nebo služby, pokud nám vaše osobní údaje nepovolíte shromažďovat, některé naše služby také možná nebudou moci přihlédnout k vašim zájmům a preferencím. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně přesně určených osobních údajů o vás, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte firmu EGGOGLOW d.o.o. písemně. Na vaši žádost odpovíme ve lhůtě jednoho měsíce s možností prodloužení lhůty o další měsíc. V případě prodloužení vás o tom budeme informovat během měsíce po obdržení vaší žádosti.

 

Bezpečnost, integrita a uchovávání údajů

 

Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich údajů pro nás mají mimořádný význam. Naše skupina provádí technická, administrativní a fyzická opatření na ochranu údajů proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití a změnou. Pravidelně kontrolujeme své bezpečnostní procesy, abychom zvážili odpovídající nejnovější technologie a metody. Prosíme, abyste zohlednili, že i přes naše nejvyšší úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá a taková, aby je bylo nemožné obejít. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nezbytné k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochran osobních údajů, ledaže je delší období uchovávání potřebné nebo ho povolují právní předpisy. Informaci budeme pravidelně aktualizovat, abychom ji uchovali aktualizovanou.

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Toto prohlášení můžeme příležitostně změnit tak, abychom ho přizpůsobili nejnovějším technologiím, postupům uplatňovaným v jednotlivých odvětvích, požadavkům právních předpisů nebo jiným účelům. Na našich digitálních platformách bude zveřejněna platná verze prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně sledovali, a pokud tak vyžadují platné právní předpisy, získáme před změnami váš souhlas s nimi.

 

Poznámky a dotazy

 

Pokud máte připomínku nebo dotaz ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte firmu EGGOGLOW d.o.o. písemně. Pokud nejste spokojeni se způsobem nakládání s vašimi osobními údaji, můžete podat stížnost. Použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto prohlášení. V případě podané stížnosti musíte firmě EGGOGLOW d.o.o. poskytnout vaše kontaktní údaje. Vaší stížností se budeme zabývat a odpovíme na ni do 30 dní. Pokud se domníváte, že firma EGGOGLOW d.o.o. stížnost nevyřešila odpovídajícím způsobem, můžete podat stížnost k Informačnímu komisaři – Informacijski pooblaščenec.

 

Ochrana soukromí a cookies

 

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, které věnujeme mimořádnou péči a pozornost. Zajistíme, aby byly všechny požadavky nejen splněny, ale pokud to půjde je i překročíme, jelikož si uvědomujeme citlivou povahu této oblasti.

 

Provozovatel internetového obchodu WWW.EGGOGLOW.CZ EGGOGLOW d.o.o. je podle Zákona o ochraně osobních údajů Republiky Slovinsko (ZVOP-1) zavázán k ochraně osobních údajů svých uživatelů.

 

WWW.EGGOGLOW.CZ pro potřeby obchodní činnosti shromažďuje následující údaje o uživateli:

 

jméno a příjmení;

doručovací adresy;

název firmy, resp. název právnické osoby (pokud je uživatelem právnická osoba);

DIČ právnické osoby (pokud je uživatelem právnická osoba);

e-mailovou adresu (uživatelské jméno);

heslo v zašifrované podobě;

kontaktní telefonní číslo;

země pobytu;

další údaje, které uživatel do formulářů v internetovém obchodě dobrovolně zadá;

další údaje, které uživatel ve svém profilu dobrovolně přidá.

Za správnost, úplnost a aktuálnost údajů, které uživatelé zadají, není prodejce odpovědný. Pro potřeby zajištění bezpečnosti se shromažďují i IP adresy, z nichž uživatelé webové stránky navštěvují. každému uživateli je na začátku návštěvy přidělen cookies relace k identifikaci a sledování nákupního košíku. WWW.EGGOGLOW.CZ může na váš počítač mimo jiné uložit i jiné cookies, jako jsou: identifikační číslo uživatele v šifrovaném formátu (k identifikaci uživatele při příští návštěvě), hodnocení výrobků (abyste věděli, které výrobky jste již hodnotili) a cookies systému Google Analytics (analýza návštěv webových stránek).

 

Veškeré uvedené údaje s výjimkou cookies se na serveru WWW.EGGOGLOW.CZ trvale ukládají. Cookies relace se do paměti serveru ukládají pouze po dobu trvání návštěvy a jsou vymazány po hodině nečinnosti, trvalé cookies jsou uloženy v počítači návštěvníka.

 

Provádění politiky ochrany osobních údajů

 

Firma EGGOGLOW d.o.o. přijala Zásady ochrany osobních údajů. Všichni zaměstnanci firmy, kteří jakýmkoli způsobem přicházejí do styku s osobními údaji, jsou s obsahem Zásad ochrany osobních údajů seznámeni.

 

Právo na informace

 

Máte právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, s nimiž disponujeme, jakož i právo na přístup, opravu nebo výmaz těchto údajů. V případě, že máte otázky ohledně výmazu nebo použití vašich údajů, sdělte nám to na e-mail hi@eggoglow.com nebo nám žádost pošlete poštou na adresu firmy EGGOGLOW d.o.o.

 

Oznámení o stavu objednávky: vyhrazujeme si právo informovat vás o stavu vaší objednávky na zadané telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. V případě, že objednávku nepřevezmete více než 5 dní, vyhrazujeme si právo kontaktovat vás telefonicky nebo emailem jako upomínku pro převzetí zboží.

 

Oznámení po převzaté objednávce: vaše uživatelská zkušenost je pro nás důležitá, proto vás po obdržení objednávky může telefonicky, nebo emailem kontaktovat náš referent, aby ověřil, zda jste byli s nákupem a výrobkem spokojeni. Pokud si budete přát, seznámí vás náš referent i s dalšími výhodami, které můžete získat nebo využít při opětovném nákupu v internetovém obchodě. V tomto případě budete na vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu pravidelně dostávat elektronické a SMS zprávy o akcích firmy. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že nám to sdělíte na naši e-mailovou adresu hi@eggoglow.com  nebo tak, že se z odběru novinek odhlásíte kliknutím na odkaz »odhlásit«. V rámci naší činnosti si také vyhrazujeme právo dotázat se vás na četnost návštěv našich webových stránek. Váš názor použijeme ke zlepšení webových stránek a uživatelské zkušenosti. V případě vyplňování reklamních formulářů (slevových poukázek) na sociálních sítích budete na vaši e-mailovou adresu odstávat zprávy, jimiž vás budeme pravidelně informovat o možnostech využití reklamních poukázek. I od odběru těchto oznámení se můžete odhlásit stejným způsobem, jak je popsáno výše.

 

Právo požadovat od firmy EGGOGLOW d.o.o. jako správce osobních údajů kdykoliv přístup k osobním údajům a následující informace:

 

účel zpracování,

druhy osobních údajů, uživatelů nebo kategorie uživatelů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména uživatelů v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,

předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů,

jednu (zdarma) kopii osobních údajů ve formátu, který sám určím (pokud je žádost podána elektronickým komunikačním prostředkem a nepožaduji jinak, bude kopie zajištěna v elektronické podobě). Za další kopie, které požaduji, může správce účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k nákladům.

opravu nepřesných osobních údajů.

Právo požadovat od firmy EGGOGLOW d.o.o. jako správce osobních údajů kdykoliv omezení zpracování osobních údajů, pokud:

 

popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit,

zpracování je protiprávní a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití,

správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

výmaz všech osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li splněny podmínky z článku 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a zejména v případě, kdy tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolám,

výpis osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil,

ukončení použití osobních údajů k účelům přímého marketingu, což zahrnuje i profilování,

nechci nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro mě má právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká, jsou-li splněny podmínky z článku 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

právo podat proti správci stížnost u informačního komisaře domnívám-li se, že zpracování mých osobních údajů porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Postup při uplatnění práv

 

Jsem obeznámen, že mohu veškeré výše uvedené požadavky týkající se práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů adresovat v písemné formě správci, a to na e-mailovou adresu hi@eggoglow.com.

 

Jsem obeznámen, že správce ode mne může pro potřeby spolehlivé identifikace v případě výkonu práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů požadovat doplňující údaje, a jednání může zamítnout pouze v případě, kdy prokáže, že mě nemůže spolehlivě identifikovat.

 

O cookies

 

Co jsou cookies a k čemu jsou potřebné?

 

Soubor cookies je krátký textový soubor, který internetová stránka při vaší návštěvě zašle do prohlížeče. Tímto způsobem vás webová stránka identifikuje, pamatuje si informace o vaší návštěvě a poskytnete vám příjemnější a jednodušší online služby. Použitím souborů cookies přizpůsobujeme obsah na našich webových stránkách, zapamatujeme si vaše preference a zaznamenáváme návštěvu našeho internetového obchodu. Prohlížení našeho internetového obchodu je s cookies pohodlnější, rychlejší a především efektivnější.

 

Zakázání cookies

 

Vy rozhodnete, zda ve vašem zařízení ukládání souborů cookies povolíte. Nastavení cookies můžete spravovat a upravovat ve svém webovém prohlížeči.

 

Pro informace o nastavení souborů cookies zvolte webový prohlížeč, který používáte.

 

Chrome

Firefox

Opera

Internet Explorer 9

Internet Explorer 7 in 8

Safari

Pokud změníte nebo vymažete soubor prohlížeče s cookies, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, budete muset cookies pravděpodobně znovu zakázat. Postup při správě a mazání souborů cookies se liší podle prohlížeče. Pokud potřebujete pomoc, můžete nahlédnout do nápovědy prohlížeče pro uživatele. Sledování Google Analytics můžete zakázat i na tomto odkazu https://marketingplatform.google.com/about/.